Left Backgroud Image

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
VISA PERMOHONAN BORANGhttp://indianvisaonline.gov.in/visaPANDUAN PERMOHONAN VISA ONLINE

Berikutan langkah-langkah yang menerangkan secara terperinci mengenai permohonan Visa proses Online:

1.Peringkat 1 - Permohonan dan penyerahan pengisian Online

IVS
1.1. Pemohon akan mempunyai akses kepada sistem Permohonan Visa online melalui link berikut: https://indianvisaonline.gov.in/visa/


1.1. Pemohon akan mempunyai akses ke Visa

1.2. Pemohon melawat web pautan yang disebutkan di atas dan memilih Misi India dari mana beliau bercadang untuk memohon Visa.

1.3. Pemohon mengisi permohonan on-line mengikut arahan yang disediakan dalam bentuk visa talian. Pemohon harus memastikan bahawa semua kemasukan adalah diisi-betul sebagai pegangan / maklumat salah / tidak lengkap akan membawa kepada penolakan permohonan oleh Suruhanjaya Tinggi dan pelucuthakan yuran permohonan visa.

1.4. Setelah mengisi borang dan mengemukakan, sistem secara automatik akan menjana beberapa Web Fail.

IVS

1.5 Pemohon mencetak borang permohonan.

IVS

2. Peringkat 2 - Permohonan dihantar 'online' di Pusat Perkhidmatan Visa (VSC)

Pemohon mengemukakan cetakan permohonan visa di Pusat Perkhidmatan Visa India (VSC) di Kuala Lumpur / Pulau Pinang / Johor Bahru bersama-sama dengan gambar dokumen sokongan dan fi. Untuk alamat / jam dan butir-butir hubungan VSC kerja, sila klik pada http://www.indiavisa.com.my . Ia boleh diperhatikan bahawa melainkan jika pemohon visa mengemukakan permohonan visa di VSC, permohonan tidak akan diproses.